Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers

(14 februari 2019)

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde Verkeersveiligheid Harry van der Maas van de gezamenlijke provincies, Gerard Slegers (Vervoerregio Amsterdam), Peter Meij (MRDH) en Harald Bouman (VNG) tekenden donderdag 14 februari voor een nieuw tijdperk voor verkeersveiligheid.

Provincies, Rijk en lokale overheden tekenen voor 0 verkeersslachtoffers

Van der Maas: “We maken ons als provincies sterk voor de gezamenlijke ambitie met Rijk, vervoerregio's, gemeenten en wegbeherende waterschappen: 0 verkeersslachtoffers. Dit doen we door risicogestuurd te werken, op de schaal van de verkeersveiligheidsregio’s. We brengen in beeld waar de grootste risico’s zijn en gaan daar de zaken aanpakken. Dat doen we met een combinatie van infrastructurele maatregelen, handhaving en educatie. Deze aanpak is in een aantal regio’s al opgepakt en krijgt nu een landelijke uitrol. Ik ben blij met de gezamenlijke visie en aanpak en de ondersteuning die het Rijk levert.”

De ondersteuningsteams van het Rijk helpen de regio’s om te komen tot regionale uitvoeringsagenda’s. Een landelijk expertiseteam en kenniscentrum levert kennis, kunde en gedeelde data om gemeenten, vervoerregio’s en provincies bij te staan in hun regionale aanpak. Van der Maas: “Ik verwacht veel van de regionale aanpak. Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s zetten met dit plan samen hun schouders onder de aanpak van de regionale verkeersveiligheid.”

Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de vertaling van het SPV2030 naar de praktijk: wat betekent de ambitieuze visie voor het dagelijks werk? En hoe komt elke verkeersveiligheidsregio tot een risicoanalyse en een regionaal uitvoeringsplan? Van der Maas: “In 2019 maken we de opgave inzichtelijk door het uitvoeren van regionale risicoanalyses. Hiermee krijgen we een totaalbeeld van de middelen die we nodig hebben. Na de analyses gaan we weer met de minister om tafel om in 2020 te komen tot concrete uitvoeringsagenda’s.”

Kijk voor meer informatie over het SPV op de website van Verkeersveiligheid 2030.