Update bomenkap Ouderkerk aan de Amstel

(20 februari 2019)

De provincie Noord-Holland heeft onderzocht of de actualisatie van het vleermuisonderzoek geldt voor alle 17 te kappen bomen in Ouderkerk aan de Amstel of voor een gedeelte daarvan. Inmiddels is duidelijk dat 1 boom op Hoger Einde-Noord toch al vóór het broedseizoen gekapt kan worden en het aanvullende vleermuisonderzoek voor deze boom niet noodzakelijk is.

N522 Boom
(De aannemer kapt 21 februari de voorste boom in de rij van 5 bomen)

Samen met de omgevingsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) heeft de ecoloog gekeken naar mogelijke functies die de te kappen bomen kunnen hebben voor de vleermuis. Daarbij is gekeken naar verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. De omgevingsdienst heeft vervolgens aangegeven dat 1 boom op Hoger Einde-Noord niet meegenomen hoeft te worden in het aanvullende vleermuisonderzoek. De ecoloog is woensdag 20 februari 2019 ter plaatse geweest en heeft deze boom vrijgegeven voor de kap.

Update Bomenkap

Op donderdagochtend 21 februari 2019 wordt de boom aan de oostzijde van Hoger Einde-Noord gekapt. De achtergebleven stobbe (boomstronk) wordt op een later moment verwijderd. De resterende 4 te kappen bomen aan Hoger Einde-Noord en 12 bomen aan Hoger Einde-Zuid maken wel onderdeel uit van het aanvullende vleermuisonderzoek. Naar verwachting kan de aannemer deze bomen op zijn vroegst komend najaar kappen.

Voorbereidende werkzaamheden bouwinrit

De boom die 21 februari 2019 gekapt wordt, staat precies op de locatie waar de bouwinrit naar het ketenterrein van de aannemer gepland staat. Doordat de aannemer de boom al vóór het broedseizoen kapt, kan hij binnenkort starten met de aanleg van de bouwinrit en het terrein. Zodra de planning van deze werkzaamheden bekend is, communiceert de provincie dit onder meer via de website. Direct omwonenden ontvangen tijdig bewonersbrieven over werkzaamheden waarvan zij hinder kunnen ondervinden.

 

Uitgelicht