Voorjaar op komst: maatregelen Anna’s Hoeve hervat

(20 februari 2019)

Nu het warmer wordt, ontwaken in wandelbos Anna’s Hoeve ook de kamsalamander en ringslang uit hun winterslaap. Om te voorkomen dat deze dieren zich van veilig gebied naar toekomstig werkgebied verplaatsen, heeft de provincie Noord-Holland medio 2018 amfibieschermen geplaatst.

Ringslangen ontwaken uit hun winterslaap

Het gaat om schermen van zwarte folie van circa 30 centimeter hoog. De schermen volgen de meest logische route van de dieren: ze staan vooral in de bermen maar kruisen hier en daar ook de paden. De schermen zijn hoog genoeg om amfibieën en reptielen tegen te houden en laag genoeg voor de wandelaar om overheen te stappen.

Herstel

De afgelopen maanden zijn op diverse plaatsen de amfibieschermen vernield door vandalen. De provincie zal de schermen nu herstellen en - waar nodig - verplaatsen. De enkele ringslang of kamsalamander die tóch nog in onveilig gebied verblijft, kan via speciaal daarvoor aangebrachte vluchtheuveltjes het toekomstig werkgebied verlaten. Dat geldt ook voor dieren die op zoek gaan naar de oude poel. Eind februari komt er een extra voorziening om ook deze dieren naar veilig gebied te leiden.