Werkzaamheden De Staart in natuurgebied Waalenburg duren tot Pasen

(08 februari 2019)

De provincie Noord-Holland heeft de graafwerkzaamheden aan de randsloot in natuurgebied Waalenburg op Texel afgerond. Ook is een groot deel van de grond uit het gebied vervoerd. In maart start de herinrichting van De Staart.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Tessel en duren naar verwachting tot en met het paasweekend.

Werkzaamheden De Staart

Nieuwe Staart

Tot maart is De Staart in gebruik om de resterende grond uit het natuurgebied af te voeren. Daarna kan de weg door Waalenburg worden vernieuwd. Combinatie Tessel verwijdert deels het asfalt en richt de weg in tot een 60 km/u weg. Er komt een smallere asfaltstrook, met grasbetontegels aan weerszijden voor passerende voertuigen. De weg blijft daarmee even breed, maar wordt optisch smaller.
Halverwege De Staart komt een uitkijkpunt met uitzicht op de kreek, parkeerplaatsen en een bankje. Hier is de maximale snelheid 30 km/u. Om het autoverkeer te remmen wordt een verkeersplateau geplaatst, waarna het verkeer een wegversmalling wordt in geleid. Op dit deel kunnen automobilisten elkaar niet passeren en geldt een voorrangsregeling. Om landbouwverkeer niet te hinderen worden geen drempels gebruikt.

Natuur en verkeer

In 2014 werd besloten dat de oost-west verbinding in Waalenburg bleef gehandhaafd en moest worden aangepast. Met een andere inrichting ondervindt de natuur geen hinder en kunnen inwoners, (landbouw)bedrijven en bezoekers De Staart blijven gebruiken. Fietsers kunnen op de rijbaan blijven; wandelaars en ruiters in de berm. De maximumsnelheid gaat daarom omlaag, waarvoor diverse maatregelen worden getroffen.

Meer informatie

Combinatie Tessel verzorgt in opdracht van de provincie Noord-Holland de werkzaamheden in Waalenburg. Bij vragen over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de omgevingsmanager via tel. 06-51195540.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en de provincie hebben gesloten.
 

Uitgelicht