Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019

(24 december 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op vrijdag 8 februari 2019 een spoedreparatie aan het asfalt op de N242 bij Alkmaar ter hoogte van de Smaragdweg.

De werkzaamheden vinden plaats van 10.00 uur tot 15.00 uur. Het verkeer vanaf de A9 wordt langs de werkzaamheden geleid, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Het verkeer richting de A9 ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website Gebiedscontract Midden Noord of Twitter.