Workshops voor agrosector en sector kunststof en consumentengoederen

(07 februari 2019)

De provincie Noord-Holland organiseert samen met ClickNL workshops Circulaire Economie (CIRCO). Bedrijven ontdekken tijdens een driedaags programma de mogelijkheden van circulair ondernemen en verkennen nieuwe businessmodellen en slimme ontwerpstrategieën voor hun onderneming.

In maart vinden er 2 workshops plaats. Belangstellenden kunnen zich hier tot eind februari voor inschrijven.

Workshops voor agrosector en sector kunstof en consumentengoederen

Circulaire Business Design Track – Agrosector

Deze workshop is bedoeld voor bedrijven die in de agrosector werkzaam zijn in de provincie Noord-Holland. De agrarische sector is volop in beweging en krijgt te maken met veel veranderingen. Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen. Tijdens de workshops krijgen bedrijven concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie om toekomstbestendig te worden.

Circulaire Business Design Track – Kunststof en consumentengoederen

Deze editie is speciaal gericht op producenten, leveranciers en hun klanten in de sector consumentengoederen en kunststof (onder andere meubels, textiel, recreatie en verpakkingen). Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met moeilijker verkrijgbare grondstoffen, afvalstromen en de daarbij behorende prijsschommelingen en kosten. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de economische vitaliteit van bedrijven. Klanten worden steeds bewuster en met de toenemende interesse in verantwoordelijke producten ontstaan nieuwe marktkansen. Er ontstaan financieringsregelingen en strengere wetgeving voor de toepassing van een circulaire economie in het bedrijfsleven. Een groot aantal bedrijven wil daarom circulair innoveren, maar zoekt nog naar toepassingen binnen zijn eigen bedrijf. Deelnemers aan deze workshop leren de principes van de circulaire economie toepassen voor hun bedrijf.

Klik voor informatie of aanmelding over op de pagina van Circulaire Business Design Track.