Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

(18 januari 2019)

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen naar de Afsluitdijk. Op Kornwerderzand is het bezoek zelfs vervijfvoudigd.

Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

NHL-Stenden University heeft dit in 2018 onderzocht, in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk is mede door de komst van het Afsluitdijk Wadden Center en Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 beter op de kaart gezet. Daarmee is goed ingespeeld op de landelijke groei van toerisme.

De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 17 januari 2019 gepresenteerd tijdens het symposium over het toerisme op de Afsluitdijk. Gedeputeerde Kielstra van provincie Fryslân: “De in 2014 geschatte effecten van investeringen in een toeristische Afsluitdijk zijn realistisch geweest. Meer toeristen betekent meer kansen voor ondernemers in de kop van Noord-Holland en Fryslân. Straks met het fietspad langs de Waddenzee, de Vismigratierivier en het vernieuwde Monument zijn er nog meer mogelijkheden voor verdere groei.”

Tijdens het symposium hebben ondernemers en overheden samen gesproken over het toerisme in Nederland en op de Afsluitdijk. Samen zochten zij naar hoe de regio nog meer kan profiteren van de groei en het aantal bezoeken aan de Afsluitdijk. De verwachting is dat de landelijke toeristische groei tot 2030 nog verder doorzet.