De RAI-vereniging krijgt het predicaat Koninklijk uitgereikt

(24 januari 2019)

De RAI (Rijwiel- en Automobiel Industrie) vereniging heeft 24 januari 2019 het predicaat Koninklijk uitgereikt gekregen. De voorzitter van de RAI Steven van Eijck kreeg het predicaat overhandigd door commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

De oude RAI

De RAI kent een rijke geschiedenis. Vorig jaar vierde de RAI zijn 125-jarige jubileum. De vereniging begon met een andere naam, te weten de RI: de rijwiel industrie. Jaarlijks organiseerde zij één landelijke tentoonstelling. Sindsdien is de RAI aanzienlijk gegroeid. In 1924 betrok de RAI een eigen tentoonstellingsgebouw gebouw met internationale allure in Amsterdam. Na een aantal jaren werd de gezamenlijke tentoonstelling gesplitst in aparte jaarlijkse beurzen: de BedrijfsautoRAI, de FietsRAI en de CaravanRAI. Hiernaast was de RAI betrokken bij diverse landelijke campagnes, waaronder de bekende campagne ‘Blij dat ik rij’ in de jaren 70. De RAI behartigt vandaag de belangen van zo’n 700 fabrikanten en importeurs van een breed scala aan producten uit de mobiliteitsbranche.

Het ontvangen van een Koninklijk predicaat is een bijzondere aangelegenheid. Partijen die in aanmerking willen komen voor het predicaat moeten aan allerlei voorwaarden voldoen en doen een aanvraag bij de burgemeester in hun vestigingsplaats. Die controleert de gegevens en schrijft een advies dat wordt aangeboden bij de provincie. De provincie wint ook adviezen in en bundelt deze vervolgens. De commissaris van de Koning schrijft op basis daarvan ook zelf een advies aan de Koning. De huidige commissaris van de Koning Arthur van Dijk vertelde in zijn speech dat bij de overwegingen voor toekenning van het predicaat voor de RAI een aantal punten een rol speelde: de vooraanstaande positie van de  vereniging; de belangenbehartiging voor de mobiliteitsbranche richting overheid en maatschappelijke organisaties; en de belangrijke bijdrage aan de mobiliteit. Hij sloot af door de verwachting uit te spreken dat de RAI het predicaat eer aan zal blijven doen.