Gemeenteraadsleden in gesprek over woningbouw

(23 januari 2019)

Ruim 70 Noord-Hollandse raadsleden namen deel aan de Masterclass Bouwen en Wonen van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland op maandag 21 januari 2018.

De masterclass was bedoeld om hen bij te praten over de woningbouw in al zijn aspecten en hun rol daarin.

Urgentie om te bouwen

De provincie en Bouwend Nederland, die al enkele jaren nauw samen werken aan hun gezamenlijke agenda trapten af.

Geldhof en Verhagen
Gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening, Joke Geldhof, en voorzitter Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, maakten duidelijk hoe lastig de materie kan zijn.

De gedeputeerde gaf aan dat er meer dan voldoende woningbouwlocaties in kaart zijn gebracht in de provincie en dat de vertraging in de bouw van woningen tijdelijk is. Als de financieel/economische en bestuurlijke knelpunten worden weggenomen kan er volop gebouwd worden en dat is ook nodig gezien het woningtekort.

Joke Geldhof riep op goed naar de zogenoemde plancapaciteit te kijken: “Als woningbouwplannen niet meer voldoen aan de woonwensen, heb dan durf om een plan aan te passen (herprogrammeren) of te deprogrammeren. Daardoor komt er weer ruimte voor nieuwe goede initiatieven.”

Zie ook het bericht Masterclass wijst raadsleden op belang van een continue bouwstroom van Bouwend Nederland.