Mogelijk geen PAS bij aansluiting A9 Heiloo

(03 januari 2019)

Bij het project Aansluiting A9 bij Heiloo hoeft geen gebruik te worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een nieuwe berekening en een ecologische beoordeling die de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo eind oktober 2018 lieten uitvoeren.

De gemeenten Castricum en Heiloo hebben bij de Raad van State bepleit dat de liggende beroepszaken rond de 2 bestemmingsplannen Aansluiting A9 Heiloo spoedig in behandeling worden genomen. Een uitspraak wordt begin mei verwacht. De landelijke PAS-discussie leidt vermoedelijk tot een projectvertraging van tenminste 9 maanden.

Mogelijk geen PAS bij aansluiting A9 Heiloo

Raad van State

Er zijn 5 beroepen ingediend tegen het bestemmingsplan van de gemeente Heiloo en 2 beroepen tegen het bestemmingsplan van de gemeente Castricum. Beide gemeenten hebben begin maart 2018 in een verweerschrift bij de Raad van State gereageerd op deze beroepen, met als doel deze te laten beoordelen. De Raad van State heeft de behandeling van deze beroepen stilgelegd. Dit geldt voor alle projecten in Nederland die te maken hebben met het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS), omdat de Raad van State vragen heeft gesteld over de toepassing van PAS binnen de Europese richtlijnen. Nu het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de PAS, is het aan de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze zware eisen voldoet. De zitting is gepland op 14 februari 2019. Naar verwachting komt er begin mei een uitspraak.

Nieuwe berekeningen

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo hebben eind oktober een nieuwe berekening, een zogenoemde Aerius-berekening, laten uitvoeren door Adviesbureau Goudappel-Coffeng. In deze berekening om te kijken of we met de opkomst van elektrisch rijden en de beperkingen van de uitstoot door wegverkeer nog te maken hebben met het PAS. De daarbij gebruikte verkeerscijfers vanuit het project zijn niet anders dan in 2016. Uit deze berekening blijkt dat deze waarden onder de grenswaarde komen te liggen, waarvoor er geen vergunningsplicht in het kader van de PAS meer geldt.

Op basis van de uitkomsten van deze nieuwe Aerius-berekening heeft Arcadis een ecologische beoordeling op de stikstofdepositie uitgevoerd om te beoordelen of er meetbare of waarneembare effecten op de Natura 2000-gebieden te verwachten zijn. Dit is niet het geval.  

Wat betekent dit?

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo zijn van mening dat met de nieuwe Aerius-berekening én de ecologische beoordeling is aangetoond dat geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van het PAS. Op basis van deze conclusie hebben de gemeenten Castricum en Heiloo bij de Raad van State bepleit dat de liggende beroepszaken in het kader van de 2 bestemmingsplannen Aansluiting A9 Heiloo spoedig in behandeling kunnen worden genomen.

Uitgelicht