Niet alleen winkels in de winkelstraten

(18 januari 2019)

Een levendige winkelstraat en de mogelijkheid om je dagelijkse boodschappen te doen, maakt een dorp, stad of wijk aantrekkelijk om te wonen. Om het aanbod van verschillende soorten winkels over een regio te verdelen zijn afspraken nodig. De provincie stelt daarvoor de spelregels op. Uit evaluatie daarvan komt onder andere het voorstel om ook te kijken naar het effect van zaken als horeca, stadsdistributie, toerisme, wonen en werken op de Noord-Hollandse winkelstraten.

Niet alleen winkels in de winkelstraten

Doordat steeds meer online gewinkeld wordt, komt er in de winkelstraten ruimte voor andere dingen. Meer horeca bijvoorbeeld waar je ook kunt werken onder het genot van goede koffie en snel internet. Of voor woningen, zodat de winkelstraat ’s nachts niet compleet uitgestorven is. Om leegstand te voorkomen en tegelijkertijd aan de veranderende wensen van het winkelend publiek te voldoen moet je afspraken maken. De provincie stelt op basis van onderzoek, landelijke en Europese regelgeving de spelregels vast waarbinnen de gemeenten met elkaar die afspraken kunnen maken.

Gedeputeerde Economie van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “De detailhandel in Noord-Holland is goed voor ruim 135.000 banen, dat is 9% van het totaal aantal banen in de provincie. Juist vanwege het behoud van deze werkgelegenheid zorgen wij in Noord-Holland al meer dan 10 jaar dat er goede regionale afspraken worden gemaakt.”

Evaluatie

De provincie heeft haar Detailhandelsbeleid 2015-2020 door Goudappel Coffeng laten evalueren. Daartoe zijn de gemeenten, de belangrijkste gebruikers van het beleid, bevraagd. Belangrijkste conclusie is dat het huidige beleid voldoet, maar dat het nog concreter kan én een actualisatie op zijn plaats is. Zo wordt onder andere voorgesteld om binnen het detailhandelsbeleid ook andere publieksgerichte voorzieningen te betrekken, zoals horeca, mobiliteit, stadsdistributie, toerisme, wonen en werken.