Provincie, gemeenten en markt versnellen woningbouw regio Alkmaar

(25 januari 2019)

De provincie Noord-Holland slaat samen met de regio Alkmaar en de Woningmakers regio Alkmaar de handen ineen om de woningbouw in de regio aan te pakken.

In de regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest samen. Woningmakers Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van private partijen in de regio die een rol spelen in het bouwen van woningen.

Nieuwbouwwijk in aanbouw

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Heel mooi dat kennis van de markt wordt gebruikt door gemeenten om samen te bepalen wie wat waar bouwt. Dat is ontzettend waardevol, want de markt zit nu eenmaal het dichtst op de voortgang van de woningbouw. Ik juich het toe dat de Woningmakers nu met de gemeenten de Overeenstemming van Egmond ondertekenen en echt tot actie overgaan. Er gebeurt echt een hoop en dat is hard nodig.  Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ervoor gaat zorgen dat de nodige woningen er nu snel komen.”

Samenwerken

Sleutel in deze opgaven is samenwerking. Op basis van de analyse en opgave voor de regionale woningmarkt hebben de Woningmakers, de zeven regiogemeenten en de gedeputeerde van de provincie de 'Overeenstemming van Egmond' ondertekend, waarin de samenwerking tot versnelling in de woningbouw wordt bekrachtigd. De marktpartijen hebben zich verenigd in de Woningmakers. Zij kunnen kennis en realisatievermogen inbrengen om meer dan voorheen te bouwen. Gemeenten en provincie maken woningbouwprojecten op de juiste plekken mogelijk met bestemmingsplannen en vergunningen. Samen willen ze vaart maken.

Uitgelicht