Subsidieregeling voor verkeersveiligheid geopend

(09 januari 2019)

Vanaf 1 januari 2019 kunnen gemeenten en waterschappen weer subsidie aanvragen voor lokale infrastructurele projecten. Projecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid en voldoen aan de criteria, opgenomen in de uitvoeringsregeling, kunnen inschrijven.

Apparatuur voor wegwerkzaamheden

In totaal is er ruim € 18,7 miljoen beschikbaar. In oktober 2019 worden de projecten bekendgemaakt die geld toegewezen hebben gekregen.

Volgorde van ontvangst regeling

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid komen voor de subsidie in aanmerking. De uitvoeringsregeling wordt op 1 januari 2019 opengesteld en, mits het subsidieplafond niet wordt overvraagd, 1 oktober 2019 weer gesloten. Naar aanleiding van de input van gemeenten en waterschappen wordt de subsidieregeling vanaf 2019 een ‘volgorde van ontvangst regeling’ in plaats van een ‘tender regeling’. Dit betekent dat subsidieaanvragers een langere periode de tijd hebben om een subsidieaanvraag in te dienen.

Alle ingediende projecten die in aanmerking komen voor subsidie worden per regio getoetst door middel van de criteria zoals opgenomen in de uitvoeringsregeling (bijdrage aan de verkeersveiligheid van de omgeving en het ontbreken van negatieve gevolgen voor het openbaar vervoer). Samen met de gestelde criteria wordt per subsidieaanvraag binnen 13 weken besloten of een project wel of niet voor subsidie in aanmerking komt. Voor het programma Kleine Infrastructuur is dit jaar ruim 18,7 miljoen euro beschikbaar, dat verdeeld wordt over de verschillende regio’s.

Aanmelden voor de subsidie kan rechtstreeks via de pagina Kleine Infrastructuur Noord-Holland.