Teams Challenge Circulaire Werklocaties 2050 samengesteld

(15 januari 2019)

De deelnemers aan de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 zijn bekend. De selectiecommissie koos uit 25 inzendingen 12 deelnemers die zijn onderverdeeld in 3 teams.

Zij gaan eind februari in een 4-daags atelier hun ideeën en visie op de circulaire bedrijfslocatie van de toekomst aanscherpen.

De geselecteerde teams zijn:

  • Team 1: Future Forward: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability) en Rob ten Bok, KG ParkManagement BV
  • Team 2: KCAP + Metabolic + RebelGroup + Goudappel Coffeng: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group) en Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
  • Team 3: Joost, Hagens (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) en Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool). Dit team werd door de selectiecommissie samengesteld.

Deze teams, met deelnemers uit verschillende werkgebieden, gaan zich richten op de versterking van kennis en inzicht voor de overgang naar circulaire werklocaties. De selectie vond plaats aan de hand van de affiniteit met de opgave, de relevantie van de referenties, de relevantie van de expertise (gekoppeld aan de kennisvelden ontwerp, circulaire economie, digitalisering, mobiliteit en werken) en de ervaring met multidisciplinaire samenwerking.

De provincie Noord-Holland heeft 2 teams van elk 4 professionals, die zich in teamverband hadden aangemeld, plus een derde team bestaande uit 4 professionals die zich individueel hadden aangemeld, uitgenodigd voor deelname aan het atelier.

De resultaten van de Challenge worden op een openbaar symposium gepresenteerd, dat plaatsvindt op 11 april 2019 van 19.30 - 21.30 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Circulaire economie

De rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en andere overheden hebben als ambitie dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Bij een circulaire economie wordt niets meer weggegooid, vernietigd of ongebruikt gelaten.

Producten krijgen een nieuw leven, zoals hergebruik van plastics, en bedrijven zijn onderling afhankelijk van elkaar door bijvoorbeeld het gebruik van reststromen, energie en water.

Organisatie

De Challenge circulaire werklocaties 2050 wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).

De stichting Architectuur Lokaal organiseert de ateliers.