Werkzaamheden verlichting N208 (Haarlem)

(28 januari 2019)

De provincie Noord-Holland vervangt van maandag 28 januari 20.00 uur tot en met vrijdag 4 februari 5.00 uur de verlichting langs de N208 (Westelijke Randweg) in Haarlem. In het weekend wordt niet gewerkt. De verlichting langs de N208 werkt niet meer en moet daarom vervangen worden.

Het verkeer wordt via een rijdende afzetting langs de werkzaamheden geleid. Door na de avondspits te werken wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. Na de werkzaamheden kunnen weggebruikers weer vlot en veilig gebruik maken van de N208.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail  servicepunt@noord-holland.nl.