Zonneweide langs Jaagweg in Koggenland

(18 januari 2019)

De provincie Noord-Holland wil dat op haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland een zonneweide komt. Hier was eerder het bedrijventerrein Distriport gepland. In 2017 heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat hier definitief geen bedrijventerrein komt.

De provincie is op dinsdag 5 februari van 17.00 uur tot 19.00 uur in café De Ridder in Berkhout om hier met omwonenden over te spreken.

Zonneweide langs Jaagweg

Duurzame energie

Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw van de provincie Noord-Holland: “In mei 2017 besloten wij om onze grond langs de Jaagweg definitief niet als bedrijventerrein te laten ontwikkelen en op deze plek een zonneweide te laten realiseren. Dat past uitstekend in ons duurzaamheidsbeleid en zal een fantastische bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie in Noord-Holland."

Caroline van de Pol, wethouder voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid van de gemeente Koggenland: “Onze gemeenteraad is heel duidelijk als het gaat om zonne-energie. Een goede landschappelijke inpassing en een vorm van participatie voor onze inwoners is een voorwaarde, dus essentieel.”

Tussen 17.00 en 19.00 uur kan iedereen op een zelfgekozen moment binnenlopen. Gedeputeerde Bond is aanwezig om de keuze voor een zonneweide toe te lichten. Daarnaast is een aantal experts aanwezig die kunnen vertellen hoe een zonneweide eruit zou kunnen zien, welke vormen van financiële deelname mogelijk zijn en over hoe het besluitvormingsproces eruit gaat zien.

Distriport wordt Zonneweide Jaagweg

In 2008 heeft de provincie met regionale projectontwikkelaars afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Jaagweg bij Berkhout. De projectontwikkelaars zijn die afspraak niet nagekomen en de provincie heeft daarom de grondverkoopovereenkomst in 2011 ontbonden. Dat heeft via een groot aantal rechtszaken geleid tot een schadeclaim van de provincie aan de projectontwikkelaars van € 27,8 miljoen exclusief rente. Inmiddels is er in de regio West-Friesland geen behoefte meer aan een dergelijk bedrijventerrein en heeft de provincie in 2017 besloten om hier een zonneweide te laten realiseren. Inmiddels hebben zich veel geïnteresseerde exploitanten gemeld, waaruit de provincie er één kiest via een, nog te starten, aanbestedingsprocedure. De exploitant moet de omwonenden bij de ontwikkeling van de zonneweide betrekken.

Uitgelicht