Provincie Noord-Holland in race voor Wow-prijs 2019

(09 juli 2019)

De top 3 voor de tweejaarlijkse WOW-prijs 2019 is bekend, dé prijs voor de beste samenwerking bij (vaar)weg- en waterbeherende overheden. Provincie Noord-Holland is bij alle drie de projecten betrokken als het gaat om samenwerking met andere partijen.

In totaal werden 37 projecten aangemeld. Daarvan gingen 10 door naar de volgende ronde: het pitchen voor de jury. Daaruit kwam uiteindelijk een top 3. Deze 3 projecten dingen mee naar de Wow-prijs 2019. Op donderdag 19 september wordt tijdens de landelijke WOW-dag de prijs uitgereikt.

Breng je stem uit

De top strijdt de komende maanden om de publieksprijs (€ 5.000) én de juryprijs (€ 10.000). Dit bedrag mag vrij worden besteed aan alles wat met het project te maken heeft. Je kunt nog stemmen tot en met 19 september 2019!

Projecten

Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP Durgerdam)

Om de participatie rondom de waterveiligheidsopgave langs de Durgerdammerdijk vorm te geven, is een unieke samenwerking van burgers, bedrijven en de 3 betrokken overheden, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland op poten gezet. In de integrale aanpak kwamen al snel meer zaken op tafel dan alleen dijkversterking en werd er nadrukkelijk ruimte gemaakt voor alle belanghebbenden. Het resultaat smaakt naar meer, want het Durgerdamse maatwerk blijkt buitengewoon goed te passen in de nieuwe Omgevingswet.

Praktijkproef Amsterdam test innovatieve Smart Mobility toepassingen

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een serie grootschalige praktijktesten gericht op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. De proeven leveren nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en een schonere stad. Daarnaast leiden de proeven tot nieuwe markten voor het bedrijfsleven.

Zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel - Prins Hendrikzanddijk Texel

Met de Prins Hendrikzanddijk krijgt Texel er een bijzonder stuk buitendijks gelegen land bij: een zandig natuurgebied. De waterveiligheidsoplossing is geen klassieke dijkversterking en spaart het eiland Texel, behoudt landbouwgrond, en zorgt er tegelijkertijd voor dat we met natuur Texel weer veilig maken. Meerdere partners doen dit samen : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Texel, provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het ministerie van Waterstaat en Milieu. De aannemer past bovendien een uitgebreid pakket aan maatregelen toe om hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen. Bovenal zet de aannemer mensen die wonen op het eiland.

WOW

Platform WOW stimuleert, initieert en faciliteert de samenwerking tussen (vaar)weg en waterbeheerders bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. Doel is een zo efficiënt mogelijk beheer van WOW (vaar)wegen en het watersysteem. WOW staat voor de 2 onderdelen: Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water. Deze worden dagelijks aangestuurd door het landelijk programmabureau en werken intensief samen op overkoepelende thema’s.

Beiden hebben een eigen bestuur (Weg - Water). Ook organiseren ze activiteiten op het gebied van 'droge' respectievelijk 'natte' deel van het beheer. Ook op regionaal niveau wordt er in WOW-verband samengewerkt.