Subsidie voor onderhoud en restauratie provinciale monumenten

(31 juli 2019)

Eigenaren van provinciale monumenten kunnen vanaf 25 juli 2019 subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie.

Voor onderhoud is in 2019 € 67.000,- beschikbaar en voor restauratieprojecten kan de provincie dit jaar in totaal € 295.000,- uitkeren.

Eigenaren van onder andere stolpboerderijen en kerken waarin gewoond wordt, mogen voor het eerst subsidie aanvragen voor de restauratie van hun vastgoed. Eerder kwamen zij alleen in aanmerking voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Kerk

Grote monumenten

Ook nieuw is dat grote onderhoudsprojecten van monumenten, zoals een kerk, in aanmerking komen voor subsidie als de kosten hoger dan € 100.000,- uitvallen.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Met deze wijzigingen maken we het voor eigenaren makkelijker om hun provinciale monumenten in topconditie te brengen of te houden. Dat is heel belangrijk voor de uitstraling van onze provincie. Typisch Noord-Hollandse stolpboerderijen bijvoorbeeld maken onze provincie zo uniek.”

Subsidie

Het onderhouden of restaureren van provinciale monumenten is duurder dan voor ander vastgoed. Vaak moeten speciale materialen worden gebruikt om het monument in ere te houden of te herstellen. Eigenaren van provinciale monumenten kunnen een subsidie ontvangen voor 50% van de totale onderhoudskosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 18.500,-.

Een uitzondering geldt voor grootschalige monumenten waar de kosten voor de monumentale onderdelen boven € 100.000,- liggen. Ook daar kan subsidie voor worden aangevraagd voor 40% van de kosten.

Meer informatie staat in het subsidieloket onder het kopje Cultuur.

Op de website staat ook de lijst van provinciale monumenten.