Werkzaamheden Provincialeweg (N243): 4 tot en met 5 juli 2019

(03 juli 2019)

De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van 4 op 5 juli 2019 asfalteringswerkzaamheden op de N243 op het kruispunt met de Kathoek in Avenhorn.

De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van donderdag 4 juli op vrijdag 5 juli tussen 20.00 en 5.00 uur. De N243 wordt tussen de Mijzerweg en de Jaagweg tijdelijk afgesloten. Doorgaand verkeer wordt via bebording omgeleid over de N509, de N247 en de N194.  De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Asfalteringswerkzaamheden bij Avenhorn
Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).