Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 8 tot en met 10 juli 2019

(04 juli 2019)

Provincie Noord-Holland verricht op maandag 8 juli tot en met woensdag 10 juli 2019 werkzaamheden langs de (N242) Westerweg in Heerhugowaard. De verkeershaven ter hoogte van het Strand van Luna wordt uitgebreid met bermblokken.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 8 juli tot en met woensdag 10 juli van 9.00 tot 15.00 uur. Doorgaand verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden langs de N242 in Heerhugowaard
Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).