18 juni: informatiebijeenkomst verkeersplan N243

(18 juni 2019)

De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 18 juni 2019 een informatiebijeenkomst in het provinciegebouw Stompetoren aan de Noordervaart 133. Tijdens deze avond legt de provincie het aan de hand van het ontwerp opgestelde verkeersplan voor aan omwonenden en andere geïnteresseerden.

Programma

18.45 uur: zaal open en koffie/thee
19.00 uur: welkom en plenaire presentaties
19.30 uur: inloopmarkt en gelegenheid voor het stellen van vragen
21.00 uur: einde informatieavond

Verkeersplan

De afgelopen tijd is gewerkt aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de N243. De aanleg van de weg gaat vaak gepaard met enige vorm van (verkeers)hinder. De provincie probeert deze hinder tot een minimum te beperken. Het ingenieursbureau heeft in een verkeersplan in kaart gebracht hoe bijvoorbeeld de omleidingen kunnen lopen. Tijdens en na de informatieavond kunnen omwonenden op dit plan reageren.

Informatieavond N243