Aanpak rotonde Utrechtseweg-Laapersweg in Hilversum

(24 juni 2019)

Gedurende de zomerperiode wordt de rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum opnieuw ingericht. Het werk start op maandag 8 juli en is volgens planning op 23 augustus 2019 klaar. Om het werk snel en veilig uit te voeren, is het nodig de rotonde af te sluiten voor al het verkeer.

Rotonde

De rotonde prijkt al jaren in de bovenste regionen van de top 10 gevaarlijkste hotspots in Hilversum en wordt nu opgepakt met het project HOV in ’t Gooi. Als straks de Oosterengweg langere tijd wordt afgesloten door de aanleg van busbaan en spoorwegonderdoorgang ontstaat er extra druk op omleidings- en calamiteitenroutes binnen Hilversum. Waar nodig en mogelijk worden die wegen aangepakt om de doorstroming te verbeteren. De rotonde Utrechtseweg-Laapersweg hoort daar ook bij. Voor uitvoering van de werkzaamheden is gekozen voor de zomerperiode vanwege de schoolvakantie en omdat ook forenzen veelal met vakantie zijn

Bij het ontwerp is vooral gekeken naar mogelijkheden om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De afstand tussen rijweg en fietspad wordt ruimer en voetgangers krijgen zebrapaden om over te steken. Vanaf de rotonde komt een aparte fietsstrook richting Laapersweg. Daardoor wordt het voor automobilisten duidelijker welke fietsers afslaan en welke hun weg vervolgen.

Omleidingsroutes

Autoverkeer wordt omgeleid via de Soestdijkerstraatweg-Oostereind-Diependaalselaan.

Tijdelijk wordt op de Laapersweg verkeer in 2 richtingen toegestaan.

Op de Frans Halslaan wordt tussen de Utrechtseweg en de Wernerlaan, tijdelijk eenrichtingverkeer ingesteld waarbij dit deel van de Frans Halslaan alleen vanaf de Utrechtseweg te bereiken is.

Doorgaand fietsverkeer op de Utrechtseweg wordt via de Soestdijkerstraatweg, Laapersweg en het Laapersveld naar de rotonde Utrechtseweg-Diependaalselaan geleid.

Fietsers op de route Gijsbrecht van Amstelstraat-Laapersweg worden via Van der Helstlaan, Frans Halslaan, Utrechtseweg richting Soestdijkerstraatweg gestuurd.