Mogelijk langere wachttijden aantal bruggen

(05 juni 2019)

De provincie Noord-Holland heeft de bediening van provinciale bruggen en sluizen uitbesteed aan een externe partij. Deze partij heeft in de maand mei op een aantal plekken onder de maat gepresteerd. Daarom heeft de provincie deze partij nu in gebreke gesteld en boetes opgelegd voor het niet bedienen van bruggen en sluizen.

brug

Ook heeft de provincie opnieuw een verbeterplan geëist. Vooralsnog is de situatie daarmee niet opgelost. Een tekort aan goed opgeleid personeel is volgens de opdrachtnemer de oorzaak. Langere wachttijden voor het scheepvaartverkeer zijn hierdoor mogelijk. 

De opdrachtnemer heeft diverse maatregelen genomen. De conclusie is echter dat het personeelstekort niet op korte termijn kan worden opgelost. De provincie zet alle druk op de opdrachtnemer om de problemen wel zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarnaast onderzoekt de provincie samen met de opdrachtnemer wat de exacte impact is van de ontstane situatie. De provincie vindt het belangrijk dat de bediening zo goed mogelijk gewaarborgd is.

Langere wachttijden

Het personeelstekort resulteert in mogelijk langere wachttijden bij een aantal bruggen (brugbedieners pendelen tussen 2 of meer bruggen). De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden van mogelijke vertragingen. Het wegverkeer ondervindt geen hinder.

Verbeterplan

Tijdens het vaarseizoen van 2018 zijn voor het eerst onregelmatigheden in de brugbediening geconstateerd, door een tekort aan goed opgeleide brugwachters. Het toen opgestelde verbeterplan gaf destijds voldoende vertrouwen voor de toekomst. 

Meer informatie

Met vragen over de brugbediening kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 020 06 00 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl