Boeren krijgen natuurinclusieve oplossingen tijdens hackathon

(21 juni 2019)

Tijdens de hackathon ‘Boer & Business in Balans’ bogen boeren, studenten en experts zich deze week over 8 vraagstukken rond het thema natuurinclusieve landbouw.

Hackathon natuurinclusieve landbouw

Bij natuurinclusieve landbouw wordt de natuur op, om en onder het boerenland gebruikt. Hierdoor wordt de biodiversiteit versterkt en de natuur zo min mogelijk belast. Veel boeren zijn hierin geïnteresseerd, maar stuiten in de praktijk op uitdagingen. Hoe bemesten boeren bijvoorbeeld het land en dragen ze toch bij aan de kringlooplandbouwvisie? Welke planten aan een akkerrand trekken natuurlijke vijanden van een bladluis aan en zorgen dat een boer minder hoeft te spuiten? En hoe gaan agrariërs oeverwalerosie op een natuurinclusieve wijze te lijf?

Op bezoekboerderij Leven van de Wind in Wieringerwerf werkten deelnemers 3 dagen samen aan oplossingen voor deze en andere vraagstukken.

Meer weten? Lees dan het liveblog van de hackathon terug op de website van Groen Kapitaal