Nu ook ondertiteling vergaderingen Provinciale Staten

(25 juni 2019)

Vanaf 1 september worden alle vergaderingen van Provinciale Staten en commissies voorzien van ondertiteling. Dat heeft het Presidium, het overleg van de fractievoorzitters van de 13 fracties in PS, besloten. Hiermee worden de vergaderingen ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. 

screenshot website provinciale statenvergaderingen

Digitale toegankelijkheid

Op dit moment kunnen alle vergaderingen live worden gevolgd of terug bekeken worden via de website van de provincie. Na de zomer zijn de live-uitzendingen ook ondertiteld. Hiermee worden de vergaderingen ook toegankelijk voor mensen die slechthorend of doof zijn. De kijker moet wel zelf de ondertiteling aan zetten. Met deze stap voldoen Provinciale Staten aan het Besluit digitale toegankelijkheid. Die schrijft voor dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector, zoals overheden, toegankelijk zijn. 

Ondertiteling on demand

De ondertiteling wordt automatisch gegenereerd op basis van speciale spraakherkenningssoftware. Deze unieke spraaktechnologie is ontwikkeld door een technische partner van Notubiz in samenwerking met diverse universiteiten in Nederland. De techniek genereert zowel live als achteraf ondertiteling voor politieke vergaderingen. Met deze software wordt geluid uit een digitaal verslag automatisch, via spraakherkenning, omgezet naar tekst. 

Lerend systeem

De huidige software levert bij aanvang een nauwkeurigheid van 70 tot 90 % op en verbetert continu. Naarmate meer ondertiteld wordt, leert de software meer woorden beter herkennen. En hoe vaker iemand spreekt des te beter kan ondertiteld worden. Ook de duidelijkheid waarmee iemand spreekt heeft invloed op de nauwkeurigheid van de ondertiteling. 
De vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies kunnen live worden gevolgd en teruggekeken via www.noord-holland.nl/pslive. De eerste commissievergaderingen met ondertiteling vinden plaats op 9 september.