PS hebben ideeën voor MRA-agenda

(04 juni 2019)

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt de provincie Noord-Holland samen met 32 gemeenten, Flevoland en de vervoerregio Amsterdam samen aan een economisch sterke en leefbare regio. Provinciale Staten (PS) bepalen mee hoe de agenda van de MRA eruitziet. Daarom volgden de PS-leden op maandag 3 juni een spoedcursus MRA en droegen ze hun ideeën aan voor de MRA-agenda 2020.

MRA-agenda 2020

De MRA-agenda wordt in 2020 opnieuw vastgesteld. Ideeën die de fracties in PS alvast meegeven aan de MRA: “Kijk bij het landschap ook naar inrichting, beheer en biodiversiteit. Ontwikkel woningbouw in relatie tot mobiliteit. Houd focus op ruimte mobiliteit en economie. Verbreed de agenda juist met sociale en ecologische onderwerpen. Denk ook aan de regio’s buiten de MRA, zoals bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland en aangrenzende gemeenten. Houd bij woningbouw ook rekening met kleine gezinnen. Neemt de MRA ook Smart Mobility mee in haar plannen?”

In het najaar wordt een uitgewerkte concept-agenda nog een keer in de Statencommissie besproken en aan PS voorgelegd.

Lopende mensen op de Zuidas van Amsterdam. Hoge flatgebouwen op de achtergrond.

MRA-agenda 2016-2020

Een internationaal concurrerende regio, dat wil de MRA zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, hebben de overheden in de MRA de MRA-Agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de periode 2016-2020. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en de bouw van 250.000 woningen voor 2040. Maar ook het beter benutten van het landschap, het versnellen van de energietransitie en verbeteren van de waterkwaliteit staan op de agenda.