Regiobijeenkomst verkeersveiligheid: prettig en veilig verplaatsen

(03 juni 2019)

Om de ambitie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) te halen, namelijk 0 verkeersslachtoffers in 2030, is nauwe samenwerking nodig tussen Rijk, provincie, gemeentes en maatschappelijke partners. Provincie Noord-Holland deelt deze visie en organiseerde daarom een regiobijeenkomst op 23 mei 2019.

Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst bespraken gemeenten, het waterschap, Openbaar Ministerie en andere overheden wat nodig is om de ambitie van het SPV2030 te halen.

Naast een aantal presentaties gingen de aanwezigen per regio aan de slag. Zij bespraken de ongevallenanalyses per regio en gegevens over ziekenhuisgewonden naar aanleiding van een verkeersongeval. De vraag of de partijen klaar zijn om te starten met risicogestuurd werken stond daarbij centraal. De werksessies geven inzicht in de data die nog ontbreekt, wat de prioriteiten zijn en waar de provincie en regio’s mee aan de slag kunnen. Dit jaar stelt de provincie een opdracht op om voor heel Noord-Holland (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) een risicoanalyse uit te voeren. Met de uitkomsten stellen de regio’s maatregelen op.

Uitgelicht