Smart Mobility, Dutch Reality in Noord-Holland

(03 juni 2019)

De provincie Noord-Holland presenteert zich van 3 tot 6 juni 2019 op ITS European Congres in Eindhoven. Samen met haar partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) geeft zij een kijkje in de keuken van Smart Mobility.

Maandag 3 juni opende minister Cora van Nieuwenhuizen de beurs. Zowel de minister als gedeputeerde Joke Geldhof wezen daar op het belang van samenwerking op het gebied van Smart Mobility in Nederland. Overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenverenigingen hebben afgesproken hun krachten te bundelen om de mobiliteit in Nederland te verbeteren door ontwikkeling en toepassing van nieuwe, slimme technologieën.

Infographic

In de MRA wordt het de komende jaren steeds drukker op de wegen. Op de beurs is te zien dat de regio 3 belangrijke opgaven op het gebied van mobiliteit heeft. Allereerst moet het infrastructurele netwerk draaiend blijven en klaargemaakt worden voor de toekomst, zowel de fysieke als de digitale infrastructuur. Daarnaast kent de regio grote evenementen, waarbij het verkeer in goede banen geleid moet worden en zijn slimme oplossingen nodig voor de drukte in de stad.

De partners laten op de beurs zien wat er allemaal al gebeurt: Smart Mobility, Dutch Reality in Noord-Holland. Denk daarbij aan de intelligente verkeerslichten rondom Schiphol, de proeven met communicerend verkeer, de Blauwe Golf en Roboat en de ontwikkeling van slimme informatie- en navigatiediensten voor wegebruikers.