Verkeersplan schetst afsluiting N243 van 1,5 tot 2 jaar eind 2020

(19 juni 2019)

Eind 2020 wordt naar verwachting de N243 in delen afgesloten om de weg opnieuw in te kunnen richten en groot onderhoud te realiseren.

Uit het verkeersplan dat onlangs door het ingenieursbureau Arcadis is opgesteld blijkt dat de weg maximaal 1,5 tot 2 jaar (in delen) moet worden afgesloten om het werk veilig en goed uit te kunnen voeren. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N194 (Westfrisiaweg) en de N244. Op z’n vroegst begint de uitvoering eind 2020. Voor die tijd moet nog een aannemer worden geselecteerd. Deze aannemer wordt gevraagd om het verkeersplan te optimaliseren, zodat de afsluiting wellicht in een kortere periode kan plaatsvinden.

Tijdens de informatieavond is een presentatie gegeven over de trajectbenadering N243.

N243