Werkzaamheden Hoeverweg (N512) Egmond aan den Hoef: 4 tot en met 7 juni 2019

(03 juni 2019)

De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni 2019 werkzaamheden langs de N512 Hoeverweg tussen Alkmaar en Egmond aan den Hoef. Er wordt een doorsteek aangepast.

De werkzaamheden vinden overdag plaats van dinsdag 4 juni tot vrijdag 7 juni van 9.00 tot 15.00 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur en er vindt een voorrangsregeling plaats. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Wegwerkzaamheden

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).