Werkzaamheden Langebalkbrug (N242) Heerhugowaard: 17 juni 2019

(13 juni 2019)

De provincie Noord-Holland verricht maandag 17 juni tot en met vrijdagochtend 21 juni 2019 werkzaamheden langs de N242 in Heerhugowaard. Er worden zweepmasten (portalen boven de weg) geplaatst ter hoogte van de Langebalkbrug en Schoutenweg. Daarnaast worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Langebalkbrug.

Afsluiting avond en nacht

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni, tussen 20.00 en 4.00 uur. De N242 wordt dan afgesloten voor alle verkeer, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd.

Omleidingsroutes

Het verkeer over de N242 wordt omgeleid via de N504 en de N245. Verkeer over de Langebalkweg wordt omgeleid via de Oostelijke Randweg, de Hasselaarseweg en de Middenweg. Zowel de N242 als de Langebalkweg zijn overdag tussen 4.00 en 20.00 uur voor alle verkeer normaal toegankelijk. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden Langebalkbrug (N242) Heerhugowaard: 17 juni 2019

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen op de website van Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter (@ProvincieNH).