Werkzaamheden Randweg (N505) Enkhuizen: 17 juni 2019

(12 juni 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op maandag 17 juni 2019 werkzaamheden langs de (N505) Randweg in Enkhuizen. Er wordt een lichtmast vervangen ter hoogte van de kruising met de Lindenlaan.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 17 juni van 9.00 tot 15.00 uur. Er is een verminderd aantal rijbanen beschikbaar en de snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur. Doorgaand verkeer wordt langs het werk geleid met een voorrangsregeling en verkeersregelaars. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden Randweg (N505) Enkhuizen: 17 juni 2019

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter.