Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 19 juni 2019

(17 juni 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 19 juni 2019 werkzaamheden langs de N242 Westerweg in Heerhugowaard ter hoogte van de kruising met de Edisonstraat. Er wordt onderhoud aan de berm verricht.

De werkzaamheden vinden ‘s avonds plaats op woensdag 19 juni van 20.00 tot 23.55 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur en er vindt een voorrangsregeling plaats met verkeersregelaars. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

werkzaamheden 50 km/u

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen op de website van Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter (@ProvincieNH).