Werkzaamheden Westfrisiaweg (N307) Hoogkarspel en Bovenkarspel: 25 juni 2019

(24 juni 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op dinsdag 25 juni 2019 werkzaamheden langs de (N307) Westfrisiaweg in Hoogkarspel en Bovenkarspel. Er worden geleiderails hersteld op 2 verschillende locaties.

2 locaties

De werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 25 juni van 9.00 tot 15.00 uur bij Hoogkarspel ter hoogte van de onderdoorgang bij de Streekweg. De snelheid op de weg wordt hier verlaagd naar 70 kilometer per uur. Doorgaand verkeer wordt langs het werk geleid.

Daarnaast vindt op hetzelfde moment ook werkzaamheden plaats bij Bovenkarspel op de N307 Zuiderdijk ter hoogte van de Handboog Sportvereniging De Streekschutters. De snelheid op de weg wordt hier verlaagd naar 50 kilometer per uur. Doorgaand verkeer wordt langs het werk geleid. Eventuele uitloop van de werkzaamheden zal plaatsvinden op 26 en 27 juni. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

N307

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).