Eerste voortgangsrapportage Oostelijke Vechtplassen vastgesteld

(28 maart 2019)

In 2018, het eerste jaar na de ondertekening van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, is door gebiedspartijen hard gewerkt om verdere invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma.

Oostelijke Vechtplassen

De Voortgangsrapportage gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2018 (pdf, 17 MB) geeft aan waar het programma op 1 januari 2019 staat. Deze voortgangsrapportage laat naast de financiële voortgang en de stand van zaken in de bijna 25 projecten, ook de bevindingen op het gebied van draagvlak en uitvoeringskracht zien. Deze voortgangsrapportage is op 14 februari 2019 door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen vastgesteld.