Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten

(27 maart 2019)

Hollandse Luchten, het onderzoeksproject van de provincie Noord-Holland en de Waag (specialist in dataverzameling door burgers), gaat van start. Op 18 april is de kick-off in Beverwijk.

Inwoners uit de IJmond-regio kunnen via sensoren metingen verrichten in hun leefomgeving. De metingen richten zich eerst op fijnstof (pm 2,5) en stikstofdioxide (NO2) in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. 

Basis kit

 

Main kit

Het  doel van Hollandse luchten is inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van deze regio door een zo breed mogelijk meetnetwerk op te zetten. In de IJmond-regio vinden al metingen plaats om de luchtkwaliteit te meten, maar nog niet zo breed opgezet als Hollandse Luchten. De Waag heeft veel ervaring in dataverzameling door burgers. Inwoners uit de IJmond-regio hebben veel vragen over de staat van de luchtkwaliteit in hun omgeving. Daarom start de provincie Noord-Holland de kick-off in de IJmond-regio. Andere locaties in het Noordzeekanaalgebied volgen daarna.

Hollandse luchten

Hollandse Luchten onderzoekt een nieuwe manier van het meten van de luchtkwaliteit vanuit het perspectief van de burger. Informatievoorziening over zelf meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data zijn hierbij van groot belang. Door zelf verzamelde data te combineren met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid en bedrijven, wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen. Deze metingen zijn een aanvulling op de officiële metingen.

Waag

Waag heeft veel ervaring met burgerdreven dataverzameling en helpt de provincie Noord-Holland bij het opzetten van dit meetnetwerk, de ontwikkeling van de sensorstations, het zichtbaar maken van data en de bijeenkomsten met inwoners ter voorbereiding van de metingen. Waag doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de rol van technologie in de samenleving. Sensortechnologie heeft een grote impact op vraagstukken rondom luchtkwaliteit. Door steeds kwalitatief betere en goedkopere sensoren in te zetten kunnen burgers nu zelf data verzamelen over hun leefomgeving. Dit geeft meer informatie en handvatten tot actie.

Aanmelden kan nu!

Aanmelden voor een sensor kan vanaf nu via de website van Hollandse Luchten. Daarnaast zoekt Hollandse Luchten ook nog hulp bij het organiseren van lokale evenementen, het interpreteren van de data en technologische ondersteuning.