Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer dit najaar bekend

(28 maart 2019)

Een ontwerp van het provinciaal inpassingsplan voor de inrichtingsmaatregelen in de Schil Naardermeer wordt naar verwachting dit najaar vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

De provincie voert hierover overleg met Natuurmonumenten en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Verder zal de provincie 1 of meerdere informatieavonden organiseren, waarin de plannen worden toegelicht aan betrokkenen en geïnteresseerden.

Naardermeer