Provinciaal inpassingsplan voor N247 definitief vastgesteld

(05 maart 2019)

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N247 is maandag 4 maart definitief vastgesteld.

Daarmee is er groen licht voor de reconstructie van een groot deel van de N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam. Het besluit was vorige maand uitgesteld, omdat er onduidelijkheid was over de mogelijke effecten van het nieuwbouwplan Galgeriet in Monnickendam.
De afgelopen weken hebben de provincie en de gemeente Waterland samen de verkeerscijfers uit het stedenbouwkundig programma Galgeriet verder geanalyseerd en op dit moment is er geen reden om besluitvorming van het PIP N247 verder uit te stellen.

Maatregelen kruispunt N247-Bernhardlaan

Het plan voor herontwikkeling van Galgeriet in gemeente Waterland is belangrijk voor het versnellen van de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam. Het kruispunt van de Bernhardlaan met de N247 is één van de drukste kruispunten in het gebied, omdat er veel verkeer vanuit Monnickendam/Marken en Edam/Volendam op dit punt bij elkaar komt. Voor de reconstructie van het kruispunt Bernardlaan is het nodig om de aansluiting van de Monnickenmeer in noordelijke richting te verplaatsen. Daarnaast komt er een dubbele opstelstrook voor het autoverkeer richting het zuiden. De verkeerslichtenregeling wordt geoptimaliseerd. En de bushalte Monnickendam Bernhardbrug (oost) verplaatst in zuidelijke richting . Ook komt er een aparte opstelstrook voor de afslaande bussen vanuit het noorden richting Monnickendam zodat deze de doorgaande bussen richting Amsterdam niet ophouden..
Het aangepaste kruispunt heeft op deze manier voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na realisatie van Galgeriet ter verwerken.

Planning

Het ontwerp PIP N247, de ontvangen zienswijzen, de beantwoording van de zienswijzen en alle documenten die ter besluitvorming aan Provinciale Staten ter beschikking zijn gesteld liggen vanaf 12 maart ter inzage bij de gemeente Amsterdam, gemeente Waterland, het Noord-Hollands Archief en op de website van de provincie Noord-Holland bij Terinzageleggingen.

Burgerparticipatie Broek in Waterland (N247)

De provincie Noord-Holland en de Dorpsraad Broek in Waterland werken in co-creatie aan een onderzoek naar de oplossing van een (onder)doorgang van de N247 door Broek in Waterland. De planvorming van een (onder)doorgang door Broek in Waterland wordt niet in de PIP meegenomen. Politieke besluitvorming over de (onder)doorgang Broek in Waterland is in november 2018 uitgesteld naar  medio 2019, in verband met nader onderzoek naar de rol van de N247 in het regionale netwerk en de komende provinciale verkiezingen.

Provinciaal Inpassingsplan N247

In het Provinciaal Inpassingsplan worden in één juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden eveneens de milieueffecten van de maatregelen aan de N247 onder de loep genomen.
De volgende maatregelen zijn onder andere opgenomen in het PIP: reconstructie kruispunt N235-N247 Het Schouw, reconstructie kruispunt N247-Bernardlaan Monnickendam, aanpassen van de parallelweg tussen de Dijksbrug en Bernhardlaan, realisatie van oostelijk fietspad ‘Katwoude’ tussen Nieuwendam en de Wagenweg, aanleg fysieke rijbaanscheiding tussen Monnickendam en de Zeddeweg, vervangen van de Dijksbrug waarbij de nieuwe brug zuidelijker wordt aangelegd.