Provinciale politici in tv-debat met studenten

(19 maart 2019)

De mbo-studenten van Mediacollege Amsterdam voelden vanochtend tijdens een tv-opname politici stevig aan de tand. Naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart debatteerden zij met kandidaat-Statenleden voor de provincie Noord-Holland.

Aanwezige politici waren Suzanne Klaassen (D66), Ines Kostić (Partij voor de Dieren), Gideon Everduim (DENK), Dennis Heijnen (CDA) en Zita Pels (GroenLinks). AT5 zendt het programma uit. Het is ook online terug te kijken. Rogier Elshout presenteerde de show, georganiseerd door Kern van de Zaak: een project voor scholen ter voorbereiding op de aankomende verkiezingen.

Politici in debat met jongeren. Cameraman op de voorgrond.

Voordat de debatten van start gingen, werd er eerst stilgestaan bij de gebeurtenissen die gisteren in Utrecht plaatsvonden. De politici spraken af sober en respectvol te discussiëren.

Thema’s en ideaalspeeches

Tussen de debatten door hield elke aanwezige politicus een idealenspeech van 45 seconden. Hiernaast was genoeg ruimte voor de studenten om vragen te stellen en mee te debatteren. De presentator ging de zaal rond om de mening van de studenten in kaart te brengen.

Allereerst passeerde het onderwerp waarden en principes de revue. Studente Esmee vraagt zich af waarom dieren minder eerlijk behandeld worden dan mensen. En dat terwijl vrijwel alle aanwezigen aangaven dat dieren meer rechten moeten krijgen tegen pijn. “Dat is geweldig, in de Kamer is dat wel anders”, benadrukt Ines Kostić.

Klimaat stond als 2de thema op de agenda. Student Tycho vroeg zich af waarom we voorop zouden lopen met het klimaatbeleid. “Zijn we dan niet gek, want dit kost veel geld?!” Dennis Heijnen: “Het milieu vind ik belangrijk, maar we moeten ervoor waken niet onze welvaart af te breken.” Suzanne Klaassen: “Nederland kan door voorop te lopen de innovatie ook verkopen. Het is ook een mooi marketingmiddel!”

Student aan het woord tussen groep medestudenten. Presentator Rogier staat in het midden.

Hierna kwam het thema arm en rijk aan bod. Student Danillo: “Mijn moeder werkt in de zorg. Ze is erg moe als ze thuiskomt, maar verdient weinig. Waarom is dit zo en wat kan daaraan gedaan worden?” Zita Pels: “Dat is inderdaad een groot probleem. Kijk maar naar de stakingen in de zorg. We moeten op een andere manier economische waarde aan mensen in de zorg toekennen.” Gideon Everduim: “1 procent van de bevolking bezit nu praktisch de helft van de wereld. Het is redelijk dat je meer verdient als je hard werkt. Het is niet goed als je daarbij niet omkijkt naar anderen.”

Lastige vragen

Eén vraag zette de politici voor het blok. Studente Selina vroeg namelijk op welke partij ze zouden stemmen als hun partij niet zou meedoen. Dennis Heijnen koos voor de ChristenUnie of de VVD, de rest van de politici Zita Pels van GroenLinks.

Het debat loopt tegen het einde aan als applaus en geschreeuw de studio vult. “Waarom is het minimumloon voor jongeren zo laag?”, vroegen de studenten zich af. Geen van de politici wist hier echter een antwoord op te geven.

Digitale interactie

Achter de politici hing een beeldscherm waarin de scholieren hun mening konden vertonen over stellingen. Voorafgaand aan de show konden de studenten via hun mobiele telefoon aangeven op wie ze zouden stemmen. Forum voor Democratie en de VVD stonden op een gedeelde 1ste plek. Op een gedeelde 2de plek stonden DENK en de PVV. Verreweg het merendeel dat mocht stemmen, gaf aan te stemmen. 

De presentator Rogier wijst een student aan die wat gaat vertellen.

Beste vraag en beste politicus

Volgens de studenten had Gideon Everduin van DENK het beste gedebatteerd. Hij verkoos student Levi voor de prijs voor de beste vraag: “Moeten de verschillen tussen arme mensen en rijke mensen kleiner worden, ook als rijke mensen daardoor minder rijk worden?”

Uitgelicht