Raad van State: voorlopige voorzieningen Markermeerdijken afgewezen

(04 maart 2019)

Dinsdag 19 februari behandelde de Raad van State 2 verzoeken om een Voorlopige Voorziening versterking Markermeerdijken.

Met een Voorlopige Voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Vrijdag 1 maart deed de Voorzieningenrechter uitspraak: de verzoeken zijn afgewezen.

Markermeerdijk

Wat betekent deze uitspraak?

De afwijzing van de voorlopige voorzieningen betekent dat de Alliantie kan starten met voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden aan de Markermeerdijken. Begin maart start de Alliantie met baggerwerkzaamheden voor de vaargeulen. Het materiaal wordt straks namelijk zoveel mogelijk met schepen vanaf het water aangevoerd om de overlast te beperken. Daarvoor wordt gestart met de aanleg van de vaargeulen en later ook de loswallen.

Tot aan de uitspraak in de bodemprocedure worden alleen omkeerbare werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast blijft de dijk grotendeels ongemoeid.

Lees de uitspraak van de Raad van State.

Lees ook een eerder bericht over de procedure en de zitting.