Reconstructie N243 gemeente Beemster: bestemmingsplan vastgesteld

(06 maart 2019)

De provincie wil de N243, de provinciale weg door Alkmaar, Beemster en Koggenland veiliger maken en onderhoud uitvoeren. Voor deze reconstructie is in de gemeente Beemster een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Dinsdag 5 maart 2019 stelde de gemeenteraad van Beemster dit nieuwe bestemmingsplan voor de reconstructie van de N243 vast. Dit bestemmingsplan wordt binnenkort door de gemeente voor 6 weken ter inzage gelegd.

Reconstructie rotonde

Het plan wordt dan gepubliceerd op de website van de gemeente Beemster en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de terinzagelegging kan beroep worden aangetekend.

3 moties

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad 3 moties aangenomen. Deze moties gaan over de volgende verzoeken:

  • De aanleg van stil asfalt nabij de woningen in Beemster in het kader van leefbaarheid.
  • Een 60 kilometerzone tussen de kruising Vrouwenweg en de rotonde Schermerhornerweg, mogelijk met een zogenaamd ‘kombesluit’ voor het uitoefenen van invloed op de toegestane snelheden. 
  • Het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van verkeersbewegingen op de oost-west verbindingen in de regio, zodat inzicht kan worden geboden in de verkeerscijfers. Het gaat hierbij om de verbindingswegen N194 (Westfrisiaweg), N243 en N244, evenals om de toekomstige A8/A9.