Werkzaamheden Markerwaardweg (N240) bij Wervershoof

(26 maart 2019)

De provincie Noord-Holland voert op woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2019 werkzaamheden uit aan de brug over de waterloop op de Markerwaardweg (N240) bij Wervershoof.

De werkzaamheden vinden plaats op aan beide kanten van de weg. Het verkeer wordt langs het werk geleid.

Aanpaste snelheid

De werkzaamheden op de N240 vinden overdag plaats op woensdag 27 en donderdag 28 maart van 9.00 tot 15.00 uur. Voor verkeer dat langs het werk rijdt geldt een aangepaste maximale snelheid van 50 kilometer per uur, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Dit kan een vertraging opleveren van maximaal 5 minuten.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op website www.gebiedscontractmiddennoord.nl en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH).