Werkzaamheden N512 bij Egmond aan den Hoef

(25 maart 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 27 maart onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersborden op de Heiloöer Zeeweg en de Hoeverweg (N512) bij Egmond aan den Hoef.

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 27 maart 9.00 tot 15.00 uur.

Aangepaste snelheid

Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid met een aangepaste maximale snelheid van 30 km per uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van maximaal 5 minuten. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH).