Faunapassages in ‘t Gooi op NH Nieuws

(27 mei 2019)

De natuur in Nederland wordt op veel plekken doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren om over te steken. Om deze hindernissen op te heffen, bouwt de provincie Noord-Holland natuurbruggen en faunatunnels. De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in ‘t Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. NH Nieuws maakte een uitzending over de Groene Schakel.

In de uitzending van NH Nieuws licht omgevingsmanager Eugenie ten Hag van de provincie het project Groene Schakel toe. Het project zorgt voor sterkere natuur en passende recreatieve voorzieningen in de gebieden Anna’s Hoeve en het landgoed Monnikenberg. Op basis van 24 maatregelen wordt -samen met belanghebbenden- gewerkt aan het ontwerp voor de gebieden. Bewoners praten en tekenen mee tijdens werkateliers en informatiebijeenkomsten. 

Eugenie ten Hag op NH Nieuws
Eugenie ten Hag in de uitzending van NH Nieuws

Om de natuurgebieden te verbinden is er onlangs onder de A27 bij Hilversum een faunatunnel aangelegd en komt er over een paar jaar een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Baarn. Afhankelijk van de omstandigheden gebruiken dieren deze natuurverbindingen goed. Veiligheid is belangrijk. Dit betekent dat er rondom zo’n passage vaak een rustgebied wordt ingesteld waar recreanten niet mogen komen. Zo’n rustgebied wordt voor dieren zo aantrekkelijk mogelijk ingericht. Open gebieden met veel heide, stronken, takkenbossen en waterpoelen werkt het best.