Werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer

(24 mei 2019)

De provincie Noord-Holland voert de komende 2 weken werkzaamheden uit aan de berm op de A.C. de Graafweg (N241) tussen Opmeer en Verlaat. Weggebruikers worden hierbij om de afzetting geleid.

De werkzaamheden vinden van maandag 27 mei tot en met vrijdag 7 juni elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag plaats van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Vertraging 5 minuten

Er is tijdens de werkzaamheden 1 rijstrook beschikbaar voor het verkeer in beide richtingen. Met een om-en-omregeling en de inzet van verkeersregelaars worden weggebruikers om het werk geleid. Hierbij geldt een aangepaste maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dit kan een vertraging opleveren van maximaal 5 minuten. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op de website Gebiedscontract Midden-Noord en zijn te volgen via Twitter

Uitgelicht