Werkzaamheden N504 Koedijk

(31 mei 2019)

De provincie Noord-Holland brengt van maandag 3 juni tot en met 4 juni 2019 tussen 9.00 uur en 15.00 uur wegmarkering aan op de provinciale weg N504 in Koedijk.

De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur. Eventuele uitloop van de werkzaamheden zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 juni. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden Provincialeweg (N504) Koedijk: 3 tot en met 4 juni 2019

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).
 

Uitgelicht