Werkzaamheden Smuigelweg Heerhugowaard (N242) 8 mei 2019

(07 mei 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 8 mei 2019 werkzaamheden aan de detectielussen op de Smuigelweg nabij de N242 in Heerhugowaard. De detectielussen worden vervangen.

Auto rijdend op provinciale weg

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 8 mei van 9.00 tot 15.00 uur. De weg wordt in één richting afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via bebording. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).