Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard

(22 mei 2019)

De provincie Noord-Holland vervangt in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 mei 2019, van 21.00 tot 5.00 uur, lichtmasten langs de N242 Westerweg in Heerhugowaard.

Wegwerkzaamheden in de nacht

Tijdens de werkzaamheden gaat de snelheid op de weg omlaag naar 50 kilometer per uur. Er geldt dan ook een afsluiting in enkele rijrichting; verkeer richting Schagen wordt via bebording omgeleid.

De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).