22 bedrijven aan de slag met circulair ondernemen

(07 november 2019)

22 bedrijven uit Noord-Holland Noord zijn op 4 november gestart met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge: een initiatief van de provincie Noord-Holland, Rabobank en KPMG. De ondernemers worden uitgedaagd om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen.

Circulair ondernemen

In dit model blijven zij de grondstoffen die zij gebruiken zo lang mogelijk inzetten. Geen afval, maar steeds hergebruik van materialen. In maart 2020 sluiten de deelnemers de challenge af en presenteren zij hun toekomstplannen aan elkaar.

CO2-neutraal in 2050

Stichting Woontij uit Texel is 1 van de deelnemers van de challenge. Directeur Jan van Andel: “De landelijke doelstelling is om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In Den Helder hebben wij het voornemen om deze ambitie in 2030 te realiseren. Niet alleen op nieuwbouwvlak, maar zeker ook ten aanzien van bestaande woningen. Door het deelnemen aan de challenge hopen we hier mooie stappen in te kunnen zetten.”

Samen aan de slag

In Noord-Holland liggen volop kansen om circulair te ondernemen in allerlei sectoren. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken naar de hele keten van een productieproces. De provincie, Rabobank en KPMG willen samen met de bedrijven ontdekken hoe materialen van ondernemers zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden, zonder dat het op de afvalberg belandt.

Aan de slag

“Elk bedrijf gaat heel concreet met een eigen circulaire uitdaging aan de slag. Per bedrijf wordt ingezoomd op bedrijfsspecifieke situaties, zoals kringlopen en stromen van materialen, energie en water. Uiteindelijk weet iedere deelnemer welke concrete stappen hij gaat nemen om tot een circulaire businesscase te komen,” vertelt Harry Nieuwenhuizen, directievoorzitter Rabobank Kop van Noord-Holland.

Circulaire kansen

De provincie, Rabobank en KPMG deden al eerder onderzoek naar de circulaire kansen in Noord-Holland Noord. Ze kwamen met een rapport dat de circulaire kansen beschrijft voor de sectoren Food & Agri, Bouw & Vastgoed, Horeca & Recreatie, Groothandel & Transport en Zorg.