Commissaris van de Koning neemt burgerinitiatief in ontvangst

(29 november 2019)

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ontving vandaag een burgerinitiatief met ondersteuningsverklaringen over de voorgenomen bomenkap bij de Schoorlse duinen.

De initiatiefnemers, verenigd in de Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied, verzoeken Provinciale Staten om het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten te plaatsen. Het is de derde keer dat een burgerinitiatief is ingediend. "Een bijzondere prestatie," aldus Van Dijk tijdens de overhandiging. "Het toont aan hoe sterk deze kwestie bij de inwoners leeft."

CvdK Arthur van Dijk neemt het burgerinitiatief in ontvangst

Vervolg 

Voor een burgerinitiatief zijn minimaal 5000 handtekeningen nodig. De provincie controleert of dit burgerinitiatief voldoet aan die eis. Ook vindt er een inhoudelijke en een juridische toets plaats. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan besluiten de Provinciale Staten in de Statenvergadering van 16 december over de geldigheid van het verzoek. Daarna kunnen Provinciale Staten het verzoek behandelen in de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van 13 januari 2020 en er over besluiten in de Statenvergadering van 3 februari 2020. De voorwaarden voor indiening van een burgerinitiatief staan op de pagina Inspraak en meedenken

Bomenkap

De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben op 1 november 2019 besloten dat 94% van het Schoorlse duinbos blijft staan. Om het kwetsbare Schoorlse duingebied te herstellen, is kap van bomen noodzakelijk. Herstel van dit Natura 2000-gebied is nodig om de unieke planten en dieren te behouden en terug te laten keren. Dit gebeurt door maatregelen zoals het verwijderen van de bovenste grondlaag (afplaggen) en lokale bomenkap.